έραμαι

ἔραμαι (Α)
1. νιώθω ερωτική επιθυμία («ἠράσθη τῆς ἑωυτοῡ γυναικός», Ηρόδ.)
2. επιθυμώ υπερβολικά κάτι («ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου», Ομ. Ιλ.)
3. επιθυμώ πολύ («ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσθη λαβεῑν», Ευρ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Τόσο το ρ. έραμαι όσο και ο ιων.- αττ. τ. ερώ είναι άγνωστης ετυμολογίας.
ΠΑΡ. έρως
αρχ.
ερατός, ερατώ.
ΣΥΝΘ. ανέραμαι, αντέραμαι, διέραμαι, υπερέραμαι].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἔραμαι — love pres ind mp 1st sg ἔρᾱμαι , ἐράομαι love pres ind mp 1st sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐράσθην — ἔραμαι love imperf ind mp 3rd dual (homeric ionic) ἔραμαι love aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἔραμαι love aor ind pass 1st sg (homeric ionic) ἐρά̱σθην , ἐράομαι love imperf ind mp 3rd dual (homeric ionic) ἐρά̱σθην , ἐράω 1 love imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔρασθε — ἔραμαι love pres imperat mp 2nd pl ἔραμαι love pres ind mp 2nd pl ἔραμαι love imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) ἔρᾱσθε , ἐράομαι love pres imperat mp 2nd pl (attic) ἔρᾱσθε , ἐράομαι love pres ind mp 2nd pl (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρασθέντα — ἔραμαι love aor part pass neut nom/voc/acc pl ἔραμαι love aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐράασθε — ἔραμαι love pres ind mp 2nd pl (epic) ἔραμαι love imperf ind mp 2nd pl (epic) ἐράομαι love pres imperat mp 2nd pl (epic) ἐράομαι love pres ind mp 2nd pl (epic) ἐράομαι love imperf ind mp 2nd pl (epic) ἐράω 1 love pres imperat mp 2nd pl (epic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔραμ' — ἔραμαι , ἔραμαι love pres ind mp 1st sg ἔρᾱμαι , ἐράομαι love pres ind mp 1st sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔρασαι — ἔραμαι love pres ind mp 2nd sg ἔραμαι love aor imperat mid 2nd sg ἔρᾱσαι , ἐράομαι love pres ind mp 2nd sg (attic) ἔρᾱσαι , ἐράομαι love aor imperat mp 2nd sg (attic) ἔρᾱσαι , ἐράομαι love aor imperat mp 2nd sg (doric aeolic) ἔρᾱσαι , ἐρέομαι …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐραμένη — ἔραμαι love pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐρᾱμένη , ἐράομαι love perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) ἐρᾱμένη , ἐράομαι love pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρασθεισῶν — ἔραμαι love aor part pass fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρασθεῖεν — ἔραμαι love aor opt pass 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.